Υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Σκοπός της οικογένειας είναι η δημιουργία. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ίδιοι οι γονείς περνούν μέσα από ένα υπέροχο ταξίδι αυτό - ανακάλυψης, με στόχο την ενηλικίωση , για τους πρώτους και την ωρίμανση για τους δεύτερους.

Στόχος της μονάδας μας είναι να υποστηρίξουμε τους γονείς στο δύσκολο αυτό έργο. Αποσκοπώντας στην αποδοχή του παιδιού της οικογενειακής πραγματικότητας και, κατ επέκταση, του ίδιου τους του εαυτού, οι γονείς καλούνται να αναγνωρίσουν την στάσης τους απέναντι στο παιδί, να κατανοήσουν συμπεριφορές και τις ανάγκες του.


Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτική Γονέων

Οι συχνές αλλαγές των ανθρώπινων αναγκών και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας φέρνουν στο προσκήνιο ένα νέο αίτημα: την ανέλιξη του ατόμου. Η ψυχολογική υποστήριξη, μέσω της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής, παρέχει το μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η Συμβουλευτική είναι μια σχετικά σύντομη θεραπευτική διαδικασία, που εστιάζει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του θεραπευόμενου, κυρίως σε επίπεδο συμπεριφοράς. Συχνά θέτει ως στόχο ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα ή προβληματική κατάσταση και προσφέρει υποδείξεις και συμβουλές για την αντιμετώπισή του. Γενικότερος σκοπός της συμβουλευτικής είναι να ενισχυθεί η ευημερία του ατόμου, μέσω της επίλυσης των κρίσεων και της βελτίωσης της ικανότητάς του να ζει μια πιο λειτουργική ζωή.