Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής Και Συμπεριφοράς

Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή ασχολείται με κάθε μορφής βοήθεια που ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησης και στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού (εξειδικευμένο προγραμμα και ποιοτικά διαφορετικό από αυτό που προσφέρεται στο σχολείο).

Βασικοί άξονες και στόχοι της Ειδικής Αγωγής

  • Η σχολική ετοιμότητα: ικανότητα επικοινωνίας, ψυχοκινητικότητα, νοητικές ικανότητες, συναισθηματική οργάνωση, βασικές σχολικές γνώσεις.
  • Οι σχολικές δεξιότητες: ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, κοινωνική ένταξη.
  • Η κοινωνική προσαρμογή: αυτονομία, κοινωνική συμπεριφορά.
  • Η προεπαγγελματική ετοιμότητα: προεπαγγελματικές δεξιότητες, επαγγελματικός προσανατολισμός.

Η Ειδική Αγωγή συμπληρώνει, υποστηρίζει και ενισχύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εκτιμάται ότι ένα εύλογο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις. Υπάρχει η ανάγκη να καταρτιστούν εξειδικευμένα σχολικά προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας έτσι ώστε, τα παιδιά αυτά να μην αποκλείονται από τη διαδικασία της μάθησης.

 Στο Λόγος και Επικοινωνία, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τις ικανότητες του παιδιού έτσι ώστε να παρακολουθεί το δυνατόν απρόσκοπτα το σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα μας ώστε να γνωρίζουν καλύτερα τις ικανότητες των παιδιών τους, καθώς και να διαχειρίζονται θετικά τα συναισθήματά τους ως προς τις δυσκολίες τους και να μπορούν να τα βοηθήσουν.