• ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν ιδιοκτησία της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.. Όσον αφορά τη μερική ή ολική αναδημοσίευση περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ισχύει ρητή απαγόρευση. Τυχόν προβολή ή αναπαραγωγή περιεχομένου της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  δύναται μόνο μετά την εκχώρηση έγγραφης άδειας από την ίδια την εταιρεία.

  Η   προβολή   και   δημοσίευση   πληροφοριών   και   στοιχείων   όπως   λογοτύπων, ονομάτων κλπ. στον διαδικτυακό τόπο της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  που αφορούν την ίδια ή τρίτους βρίσκονται υπό την προστασία των διατάξεων περί εμπορικών σημάτων και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυτόματη εκχώρηση άδειας του δικαιώματος χρήσης τους.

  Η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.   δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων.

  Όσον αφορά τις αναφορές ή ανακατευθύνσεις μέσω δεσμών (links) σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους,  η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτών.

  Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  οφείλει να πραγματοποιείται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο τέτοιον ώστε 1) να μην συντελείται παρεμπόδιση της χρήσης του από τρίτους, 2) να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα χρηστά ήθη 3) να μην αποτελεί αιτία δημιουργίας βλαβών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το δίκτυο που τις παρέχει.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα  νομοθεσία  της  Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  2472/97 καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε ισχύ από τις 25/05/2018 δεσμευόμενη με την υιοθέτηση και πλήρη εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών μέτρων.

  Η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την καταχώρηση, διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευσή αυτών εμποδίζοντας την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση τους.

   

 • ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

  Η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  έχει το δικαίωμα να διατηρεί Αρχείο καθώς και να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων (εφεξής «προσωπικά  δεδομένα») των χρηστών αν χρειαστεί (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση του e-mail), τα οποία θα περιέχονται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας, μέσω της Ιστοσελίδας. Η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε περιπτώσεις εκούσιας παραχώρησης των από τους ίδιους με σκοπό την πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας. Η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δεν θα ζητήσει  προσωπικά  δεδομένα  ειδικών  κατηγοριών  των χρηστών σε  καμία περίπτωση.

  Κατά την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, η καταχώριση των στοιχείων του, συνεπάγεται τη συναίνεσή του όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Επίσης, ο χρήστης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του (η ενεργοποίηση του λογαριασμού επιτυγχάνεται ακολουθώντας τον σύνδεσμο που αποστάλθηκε στο δηλωμένο e-mail) θα πρέπει να δώσει ειδικώς και ρητώς τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα. Ειδικότερα, ο χρήστης, όπως και η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. , θα πρέπει να προβεί στην αποδοχή και συναίνεση, των όρων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. σχέσης, για στατιστικούς ή άλλους σκοπούς μόνο κατόπιν ειδικής συγκατάθεσης του χρήστη.

  Επίσης, ο χρήστης θα καλείται να δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  για την αποστολή με μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημερώσεων για υπηρεσίες, εκτός και αν δηλώσει ρητά τη διακοπή της λήψης ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την αποστολή ενημερώσεων υπηρεσιών όποτε το επιθυμεί αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mathainwpaizontas.gr

  H Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. εναρμονίζεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων των χρηστών συντελείται πάρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς χωρίς να υπόκεινται σε επεξεργασία ασύμβατη  με  τους  αρχικούς  σκοπούς.  Τα  προσωπικά  δεδομένα  των  χρηστών δύναται να τεθούν υπό επεξεργασία μόνο για λόγους αρχειοθέτησης, βελτίωσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον έχουν ληφθεί μέτρα που διασφαλίζουν την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την διόρθωση ή διαγραφή από τον ίδιο τον χρήστη. Η τήρηση των δεδομένων ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την λειτουργία του λογαριασμού του εκάστοτε χρήστη. H Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δεν τηρεί προσωπικά δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα backup). Παράλληλα, οι χρήστες έχουν όποτε επιθυμούν το δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ο εκάστοτε χρήστης δύναται να προχωρήσει στις προαναφερθείσες ενέργειες κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.

 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό τόπο της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.   πραγματοποιείται συλλογή  και  αποθήκευση  πληροφοριών  των  χρηστών  σε  logfiles  στον  server. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν την IP του χρήστη, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης προς τον server καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν δύναται να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, και η χρήση τους αφορά μόνο την διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας των server.

 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η διασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, πραγματοποιείται με τη χρήση του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL-128bit.

 • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

  Κατά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπό μας, όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση αποτελεί τρόπο κωδικοποίησης  της  πληροφορίας  μέχρι  αυτή  να  φτάσει  στον  αποδέκτη  της,  ο οποίος την αποκωδικοποιεί με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 • ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό τόπο της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  οι χρήστες έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης τιμοκαταλόγων και άλλων πληροφοριών. Κατά τη συμπλήρωση και καταχώρηση της φόρμας,   οι   πληροφορίες   που   αποστέλλονται   όπως   το   email,   το   όνομα,   η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στο server.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES

  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της, η Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  κάνει χρήση των cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περικλείουν πληροφορίες με τη μορφή απλού κειμένου και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Σκοπός συγκεκριμένων πληροφοριών (cookies) είναι να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του συγκεκριμένου χρήστη.

  Υπάρχουν δύο τύποι cookies. Τα cookies ανά περίοδο λειτουργίας τα οποία διαγράφονται κατά τον τερματισμό της συνεδρίας του προγράμματος πλοήγησης («session cookies»),  και  τα  μόνιμα  cookies  τα  οποία  παραμένουν  αποθηκευμένα στην  τερματική  σας  συσκευή  με  σκοπό  τη   παροχή  πληροφοριών  στην    Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  και τους συνεργάτες μας σχετικά το πρόγραμμα πλοήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (τα λεγόμενα «long-term cookies»).

  Τα cookies χωρίζονται στις 4 εξής κατηγορίες:

  Απαραίτητα cookies

  Είναι απαραίτητα για την περιήγησή των χρηστών στον δικτυακό τόπο.

  Cookies λειτουργικότητας

  Τα cookies λειτουργικότητας παρέχουν στον δικτυακό τόπο τη δυνατότητα απομνημόνευσης των επιλογών  του χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα, περιοχή) παρέχοντας με αυτό τον τρόπο βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες δυνατότητες.

  Cookies επιδόσεων / Analytics

  Τα cookies επιδόσεων / analytics παρέχουν στον δικτυακό τόπο τη δυνατότητα συλλογής μη προσωπικών δεδομένων − δεδομένων σε μορφή που δεν επιτρέπει τον άμεσο συσχετισμό με συγκεκριμένο άτομο – και σκοπός τους είναι η υποστήριξη λειτουργιών μέτρησης των δικτυακών τόπων. Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η βελτίωση των επιδόσεων του δικτυακού τόπου παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέφτηκαν και τη λήψη μηνυμάτων σφαλμάτων από ιστοσελίδες.

  Cookies τρίτων μερών

  Τα cookies τρίτων μερών ορίζονται από δικτυακό τόπο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή. Σκοπός αυτών των cookies είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Αυτά τα cookies μπορούν  να  απενεργοποιηθούν  μόνο  μέσω  του  δικτυακού  τόπου  του  τρίτου μέρους.

  Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα αρχεία του υπολογιστή των χρηστών και δεν έχουν την δυνατότητα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

  Οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης ή περιορισμού μετάδοση των cookies μέσω των ρυθμίσεων  του  προγράμματος  πλοήγησης.  Επίσης,  υπάρχει  η  δυνατότητα διαγραφής των cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνεται και αυτοματοποιημένα.

   

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

  Οι χρήστες, έχουν το δικαίωμα αίτησης ηλεκτρονικού αντίγραφου των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από αυτούς (ποιους αυτούς), καθώς και την πλήρη διαγραφή αυτών. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για φορολογικούς λόγους, όπως π.χ. μετά την τιμολόγηση υπηρεσιών, οπότε και πρέπει να διατηρηθούν τα στοιχεία τους στο λογιστικό πρόγραμμα και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που μας εξυπηρετεί.

  Πιο   συγκεκριμένα,   τα   δικαιώματα   των  χρηστών   σε   σχέση   με   τα   Δεδομένα

  Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν διαθέσει είναι τα εξής:

   

  Δικαίωμα Ενημέρωσης

  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρήθηκαν από αυτούς και διατηρούνται στον παρών ιστότοπο.

  Δικαίωμα Πρόσβασης

  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται καθώς και ενημέρωση σχετικά με τυχόν επεξεργασία τους. Ειδικότερα, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούνται, τους  αποδέκτες,  το  χρονικό  διάστημα  διατήρησης  και  επεξεργασίας  τους,  την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από τους ίδιους τους χρήστες.

  Δικαίωμα Διόρθωσης

  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για διόρθωση των δεδομένων τους σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης η τροποποίησής του.

  Δικαίωμα Διαγραφής

  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για μερική ή πλήρη διαγραφή των προσωπικών   τους   δεδομένων   όταν   δεν   κρίνονται   πλέον   απαραίτητα,   όταν επιθυμούν  να  ανακαλέσουν  την  συναίνεσή  τους,  είτε  όταν  τα  δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό ο οποίος κρίνεται κατ’ αυτούς ως παράνομος. Η Εταιρεία μας, αναλόγως την περίπτωση, θα προβεί στην ενημέρωση σας σχετικά με την ολική ή   μερική   διαγραφή   των   δεδομένων   σας   ή   με   την   αδυναμία   διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων. Αδυναμία διαγραφής ισχύει σε περιπτώσεις κάποιων νόμων ή εκπλήρωσης κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, νομικής αξίωσης που επιβάλλει τη διατήρησή τους.

  Δικαίωμα Περιορισμού

  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά και αναφορικά με τον σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, ο περιορισμός θα μπορεί να αφορά (1) είτε συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε,  (2) είτε τους σκοπούς της επεξεργασίας, (3) είτε περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων κρίνεται παράνομη αλλά οι χρήστες δεν επιθυμούν τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους μπορεί να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

  Δικαίωμα Φορητότητας

  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν λήψη των προσωπικών δεδομένων που έχουν παραχωρήσει στην εταιρεία μας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (τι βλακείες είναι αυτές). Οι χρήστες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα  να  αιτηθούν  άμεση  διαβίβαση  από  την  Εταιρεία  στον  τρίτο  φορέα χωρίς τη δική τους μεσολάβηση.

  Δικαίωμα Εναντίωσης

  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα εναντίωσης στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

  Κατά την περιήγησή σε site μας συλλέγονται και αποθηκεύονται  δεδομένα συμπεριφοράς, όπως π.χ. επισκεπτόμενες σελίδες, χρόνοι παραμονής, συχνότητα επισκέψεων κτλ. και γνωστοποιούνται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics με σκοπό την βελτίωσης του μάρκετινγκ της Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. . Τα δεδομένα αυτά δεν ταυτοποιούν τους χρήστες.

 • REMARKETING

  Με σκοπό την προβολή διαφημίσεων σε site τρίτων, δύναται να γνωστοποιηθούν στοιχεία επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

  H Β. Τσακίρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση προσωπικών δεδομένων που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού, πάρα μόνο έπειτα από νόμιμο αίτημα από δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

  Ερωτήσεις που αφορούν την συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση των προσωπικών  δεδομένων,  καθώς  επίσης  και  για  αιτήματα  λήψης  αντιγράφου  ή διαγραφής τους, επικοινωνήστε  τηλεφωνικώς στο 2310820583  ή μέσω e-mail στο info@mathainwpaizontas.gr